Ruimen

De gemaaide vegetatie kan met behulp van een verzamelrek bijeengebracht en opgenomen worden om op de oever te brengen.
Het verzamelrek kan aangepast worden naargelang wat er geruimd dient te worden, algen, afval, olie, exoten, gemaaid riet

ruimen - drijvende en gemaaide waterplanten

DRIJVENDE/ GEMAAIDE WATERPLANTEN

ruimen - gemaaid riet in water

GEMAAID RIET IN WATER

ruimen - invasieve exoten riet

INVASIEVE EXOTEN

ruimen - riet op oever

RIET OP OEVER

ruimen - maaisel op oever brengen

MAAISEL OP OEVER BRENGEN

Scroll naar top