Ruimen

Ruimen van waterplanten en oeverplanten

De gemaaide vegetatie kan met behulp van een verzamelrek bijeengebracht en opgenomen worden om op de oever te brengen.
Het verzamelrek kan aangepast worden naargelang wat er geruimd dient te worden, algen, afval, olie, exoten, gemaaid riet

DRIJVENDE/ GEMAAIDE WATERPLANTEN

Previous
Next

GEMAAID RIET IN WATER

INVASIEVE EXOTEN

Previous
Next

RIET OP OEVER

Previous
Next

MAAISEL OP OEVER BRENGEN

Scroll naar top