Ruimen

De gemaaide vegetatie kan met behulp van een verzamelrek bijeengebracht en opgenomen worden om op de oever te brengen.

Het verzamelrek kan aangepast worden naargelang wat er geruimd dient te worden, algen, afval, olie, exoten, gemaaid riet...

drijvende/ gemaaide waterplanten

gemaaid riet in water

invasieve exoten

riet op oever

maaisel op oever brengen