Maaien

Met onze toestellen maaien we zowel oever- als waterplantenHet maaien kan aangepast worden naargelang de werkomstandigheden. Zo beschikken we over maaibalken met diverse werkbreedtes (2.2 en 4m)en - dieptes (tot 1m), alsook over een zijmaaibalk met verstelbare hoek voor het maaien van riet, zowel boven als onder water. Onze amfibieboten zijn uiterst geschikt voor het verwijderen van invasieve waterexoten (zoals Grote waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid) die een toenemende hinder veroorzaken in tal van rivieren en waterlopen.

 

moerasplanten

invasieve exoten

waterplanten/ algen

riet